Een kleine ondernemer in Namibië vraagt Stichting Hanasaneye om steun. De stichting beantwoordt zo'n verzoek en vanuit onze doelstelling kunnen wij het opzetten, ontwikkelen en gedeeltelijk financieren van het beginnende bedrijf ondersteunen.


Vakumo Bouwonderneming

Tijdens de bouw van het klaslokaal is er een bouwploeg ontstaan, met jonge mensen die het vak van metselaar, timmerman en installateur wilden leren. Daar was ook ruimte voor tijdens het bouwproces.

Intussen is de VAKUMO (betekent : wij zijn allemaal één ) Bouwonderneming geregistreerd en heeft na de bouw van klaslokaal al verschillende nieuwe opdrachten uitgevoerd.

Op het stuk grond waar Elia (de gids) zijn office wil gaan bouwen, is nog ruimte voldoende voor de aannemer Joseph om een loods voor opslag van zijn materialen te bouwen.

Bij de realisatie van hun plannen kunnen zij elkaar helpen !

Onze activiteiten in Namibië worden mogelijk gemaakt door de schenkingen van particulieren en bedrijven. Hartelijk dank daarvoor!