Een kleine ondernemer in Namibië vraagt Stichting Hanasaneye om steun. De stichting beantwoordt zo'n verzoek en vanuit onze doelstelling kunnen wij het opzetten, ontwikkelen en gedeeltelijk financieren van het beginnende bedrijf ondersteunen.


Ombaka Primary School

Voor het bouwen van het klaslokaal hebben de Himba's de stones verzameld en maakten hebben ze deelgenomen aan het bouwproces (zie ook de nieuwsbrief juni 2013).

Naast de ondersteuning door onze stichting en het Ministery of Education zijn we met de ouders in gesprek om een kleine bijdrage van hen te vragen waardoor het onderhoud kan worden betaald. Voor het volgen van het primair onderwijs worden verder geen ouderbijdragen gevraagd in Namibië.

Vanzelfsprekend is er regelmatig overleg met het bovengenoemde Ministery in Opuwo; zij betalen de leerkrachten en hebben ook het meubilair voor het nieuwe klaslokaal bekostigd. Bovendien is het hun verantwoordelijkheid de kwaliteit van het primair onderwijs te bewaken.


Onze activiteiten in Namibië worden mogelijk gemaakt door de schenkingen van particulieren en bedrijven. Hartelijk dank daarvoor!