Een kleine ondernemer in Namibië vraagt Stichting Hanasaneye om steun. De stichting beantwoordt zo'n verzoek en vanuit onze doelstelling kunnen wij het opzetten, ontwikkelen en gedeeltelijk financieren van het beginnende bedrijf ondersteunen.


Hutten bouwen met de Himba's

Als leembouwer (www.trepeinleembouw.nl) heb ik het als zeer bijzonder ervaren om zo dichtbij en samen met de Himba's enkele hutten te kunnen bouwen.

De mannen maken het houten skelet en de vrouwen (en soms de kleine kinderen) smeren de leem.
Toch mocht ik, als man, na enig afwachten meehelpen met smeren!

Het hout, dat nodig was voor de huttenbouw, is door de stichting bekostigd.

Onze activiteiten in Namibië worden mogelijk gemaakt door de schenkingen van particulieren en bedrijven. Hartelijk dank daarvoor!